SAMUELSSON INVESTMENT AB

Samuelsson Investment AB erbjuder företag och privatpersoner skräddarsydda lösningar inom kapitalförvaltning och livförsäkringar.

Tillstånd och tillsyn

Samuelsson Investment AB är en registrerad försäkringsdistributör med tillstånd från Finansinspektionen att enligt lagen om Försäkringsdistribution (2018:1219) förmedla livförsäkringar i alla klasser. Samuelsson Investment AB är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice som står under Finansinspektionens tillsyn. 

Som anknutet ombud får Företaget marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller investeringstjänster.

Samuelsson Investment AB är ett registrerat anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (556324-5447) – SVP. SVP är ett bolag med tillstånd att driva tillståndspliktig värdepappersrörelse under Finansinspektionens tillsyn. Att vara anknutet ombud innebär att Samuelsson Investment lämnar investeringsråd i övrigt assisterar slutkunderna med vidarebefordran av order avseende finansiella instrument för SVP:s räkning.

SVENSK VÄRDEPAPPERSSERVICE

I samarbetet med SVP ligger också att det anknutna ombudet får stöd vid rådgivningen, utbildning samt kontroll och granskning av Samuelsson Investments bedömningar av vad som är lämpligt för den som investerar i finansiella instrument. SVP ansvarar för att verksamhet utföres efter det regelverk som styr den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det skydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetsförsäkrad finansiell rådgivning.

För kontaktuppgifter till och mer information om Svensk Värdepappersservice se:

  • Licenserad och ansluten till SwedSec
  • Företaget är registrerad som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket samt hos Finansinspektionen
  • Ansluten till Insuresec
  • Ansluten till försäkringsorganisationen Foliv
Insuresec

Vi anslutna till Insuresec som licensierar försäkringsdistributörer för att skydda konsumenter. Syftet är att se till transparens, effektivitet och konsumentnytta inom försäkringsdistribution. 

Swedsec

Vi har dokumenterad kunskap och kompetens som Licencierade Rådgivare hos Swedsec. Swedsec jobbar för kunskapsutveckling och regelefterlevnad för aktiva inom finansmarknaden.

Om Samuelsson Investment

Samuelsson Investment AB grundades av Roland Samuelsson den 21 januari 2017. Roland är utbildad civilekonom inom fastighetsekonomi, samt har en magisterexamen i finansiell ekonomi.

Samuelsson Investment AB erbjuder personlig rådgivning och uppföljning hela vägen med hög sekretess och integritet. Vårt kontor ligger ovanför Söderhallarna på Medborgarplatsen.

Samuelsson Investment AB

Adress: Hagagatan 3, 113 48 Stockholm

Telefon: 08 19 90 94

Roland direkt: 070 202 60 83

E-post: info@samuelssoninvestment.se